Wyzwanie 1

Monitorowanie stanu zdrowia

O programie:

Obecnie nasz kraj boryka się z problemami starzejącego się społeczeństwa. Brakuje systemów, które monitorowałyby stan zdrowia Polaków. Szczególnie ważne jest zdalne i niestygmatyzujące monitorowanie parametrów układu sercowo naczyniowego. Gdy dołożymy do tego fakt,iż coraz więcej seniorów w Europie mieszka samotnie, bez wsparcia osób młodszych i zdana jest wyłącznie na siebie, a także spektrum problemów medycznych, z którymi starsze osoby muszą się zmagać, szczególnie ze strony układu sercowo- naczyniowego, otrzymujemy równanie, którego rozwiązaniem są usługi e-zdrowia dla seniorów.

Wyzwanie 2

Wybór ścieżki kariery

O programie:

Lifelong learning, czyli nauka przez całe życie, to wyzwanie, przed którym stoi lub zaraz będzie stał każdy Polak. Z badań wynika, że wiele zawodów przestanie w najbliższych latach istnieć, a żeby nie zostać bezrobotnym, ludzie będą musieli przekształcać się i zdobywać coraz nowsze kwalifikacje w zupełnie nowych zawodach. Wyzwaniem przed jakim stoi nie tylko polskie społeczeństwo jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz dostosowanie umiejętności do zmieniającego się rynku pracy. Celem jest znalezienie relatywnie łatwo dostępnych dla ludzi rozwiązań: po pierwsze, systematycznego diagnozowania własnego potencjału zawodowego (predyspozycji, zainteresowań, umiejętności, wiedzy), po drugie, wczesnego rozpoznawania nowych potrzeb rynku pracy, po trzecie, tworzenia efektywnych metod uczenia nowych kwalifikacji na wszystkich poziomach edukacji – szkolnej i pozaszkolnej.

Wyzwanie 3

Smart living

O programie:

Coraz więcej przedmiotów codziennego użytku staje się częścią świata smart. Dotyczy to nie tylko technologii, ale także takich aspektów życia, jak zakupów, zdrowia czy pracy. Smart living, to życie z wykorzystaniem nowych technologii, które mają przynieść nam realne oszczędności czasu i pieniędzy. Smart city, smart home czy smart farming to aspekty związane z wprowadzeniem technologii w realne życie miasta, naszego domu czy mieszkania, a nawet do rolnictwa. To nieunikniony proces, do którego musimy się przygotować, aby czerpać z niego jak najwięcej korzyści.