Wyzwanie społęczne: Smart living

AudioMovie

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

W ramach projektu „AudioMovie” stworzyliśmy innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej odtwarzanie alternatywnych ścieżek dźwiękowych w kinie oraz telewizji (audiodeskrypcja, wersja lektorska, dubbing), które odtwarzane są synchronicznie z obrazem. Aplikacja w szczególny sposób dedykowana jest osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia społecznego.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych stanowi, że prawo osób starszych i niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym jest nierozerwalnie związane jest ze świadczeniem dostępnych medialnych usług audiowizualnych. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością wzroku i starsze są bardzo często wykluczane z życia kulturalnego, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia z życia społecznego ze względu na brak dostępu do wspomnianych usług audiowizualnych.

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwować można wyraźne ożywienie w zakresie podejmowania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcjami narządu wzroku poprzez wprowadzanie usług dodatkowych zwiększających dostępność usług podstawowych takich jak audiodeskrypcja (AD – audiodeskrypcja to umieszczany między dialogami aktorów dodatkowy opis słowny najważniejszych elementów obrazu dostarczający osobom z dysfunkcją wzroku tych informacji, które przez innych widzów odbierane są wyłącznie w postaci wizualnej, umożliwiający im śledzenie fabuły filmu) lub audiodeskrypcja z audionapisami (AS – tłumaczenie audiowizualne w formie napisów czytanych na głos przez lektora w celu udostępnienia obcojęzycznych dialogów osobom niewidomym korzystającym z audiodeskrypcji). Doceniając te inicjatywy należy równocześnie zauważyć, że podjęte kroki nie są wystarczające, a sytuacja w Polsce w zakresie dostępności kina dla osób z dysfunkcją wzroku nadal nie jest satysfakcjonująca, głównie ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury w kinach. Nawet jeżeli dystrybutorzy zapewniają audiodeskrypcję, kina często nie dysponują słuchawkami, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby z niej korzystać. Zakup zestawów słuchawkowych jest kosztowny. Obecnie, aby pokazać film z audiodeskrypcją w sposób uznawany na całym świecie za odpowiedni (tj. osoby z dysfunkcją wzroku uczestniczą w ogólnodostępnym seansie wspólnie z osobami widzącymi) trzeba zagwarantować jej użytkownikom słuchawki na podczerwień. Koszt wynajmu sprzętu to ok. 350 pln netto dziennie. Prawdopodobieństwo, że koszt wynajmu słuchawek zwróci się w cenie biletu jest niewielkie. Dlatego duże sieci kin, które mogą pokryć taki wydatek oferowały filmy z audiodeskrypcją wyłącznie przez określony czas. Natomiast kina „małe” czy znajdujące się w mniejszych miejscowościach nie były w stanie takich kosztów ponieść, a tym samym zapewnić dostępu do audiodeskrypcji, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie dostępu do kultury dla osób z dysfunkcją wzroku oraz mniejszą konkurencyjność kin „małych”.

Jeżeli chodzi o osoby starsze i osoby cierpiące na dysleksję – z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że osoby w wieku 55+ i osoby cierpiące na dysleksję, często rezygnują z wyjścia do kina ze względu na konieczność czytania napisów. A gdyby osoby te miały wybór, wybierałyby w kinie wersję lektorską lub dubbing.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Zawsze chciałam w życiu robić coś, co w jakiś sposób wpłynie na życie ludzi. Coś co je zmieni. Wybierając karierę naukową jako tłumacz nie sądziłam, że to będzie możliwe. Miałam szczęście przez przypadek dowiedzieć się o usługach dostępu. I wtedy oświeciło mnie, że jest w Polsce całą grupa osób wyklucoznych z życia społecznego ze względu na niepełnosprawność i/lub wiek. Tak zaczęła się moja przygoda. Porzuciłam badania nad tłumaczeniem. Zajęłam się usługami dostępu. Dzięki temu – mam nadzieję, że nie uprawiam nauki wyłącznie dla nauki, ale także dla dobra człowieka.

Co jest w tym pięknego? Kiedy widzimy, jak nasza praca się przydaje. Kiedy osoby niewidome – siedząc w kinie śmieją się i płaczą. Wzruszają się i boją. Najlepiej pokazują to te krótkie filmy: https://goo.gl/8gA1HB oraz https://goo.gl/pWJLs6.

Największym zaskoczeniem – nawet dla mnie samej – było, to, gdzie mnie to zaprowadziło. Nie tylko do pracy w organizacji NGO, ale także do zbudowania zespołu, w którym humanistka pracuje ramię w ramię z inżynierami i projektuje innowacyjne rozwiązanie technologiczne. To doświadczenie pokazuje mi, że humanistyka może być pragmatyczna. Że humaniści są potrzebni, że mogą współtworzyć wynalazki, które zmieniają świat. Właśnie takim wynalazkiem jest AudioMovie – system odtwarzania alternatywnych ścieżek dźwiękowych. Dzięki niemu wystarczy mieć telefon, by iść do kina i odsłuchać audiodeskrypcji czy wersji lektorskiej.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

W ramach projektu „AudioMovie” stworzyliśmy innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej odtwarzanie alternatywnych ścieżek dźwiękowych w kinie oraz telewizji (audiodeskrypcja, wersja lektorska, dubbing), które odtwarzane są synchronicznie z obrazem. Aplikacja w szczególny sposób dedykowana jest osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia
społecznego.

 

Opisz swój projekt jednym słowem

Razem

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Część osób w Polsce nie chodzi do kina, ponieważ nie nadążają czytać napisów (dyslektycy i osoby starsze). Inne nie chodzą do kina ze względu na niepełnosprawność wzroku – ponieważ nawet jeżeli audiodeskrypcja jest zapewniona przez dystrybutora, kina często nie posiadają odpowiedniego sprzętu (słuchawek), by osoby niewidome/słabowidzące mogły odsłuchać audiodeskrypcji. Podobnie jest z oglądaniem telewizji.

Właśnie to jest najbardziej ekscytujące w naszym rozwiązaniu – dajemy możliwość osobom o różnych potrzebach współuczestniczenia i współprzeżywania. Razem. Niezależnie od (nie)pełnosprawności, (nie)znajomości języka czy wieku. AudioMovie sprawia, że kino jest dostępne dla wszystkich.