Wyzwanie społęczne: Wybór ścieżki kariery

Emplocity

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

Misją Emplocity jest usprawnienie rynku pracy poprzez redefinicję zasad rekrutacji oraz wprowadzenie Sztucznej Inteligencji (AI) do komunikacji na linii kandydat – pracodawca. Nasza technologia (machine learning, chatboty, predictive analytics, data-driven decision making) wyręcza człowieka w żmudnych czynnościach, sprawiając, że kandydaci nie tracą czasu na wysyłanie zgłoszenia do wielu firm, zaś pracodawcy w prosty i szybki sposób mogą pozyskać najlepiej dopasowanego kandydata.
Jesteśmy autorami pierwszego na świecie chatbota rekrutacyjnego (platforma Messenger) pełniącego rolę osobistego agenta kariery, którego zadaniem jest znalezienie kandydatowi pracy. Interakcja z botem przypomina rozmowę z rekruterem wypytującym o doświadczenie zawodowe, umiejętności i oczekiwane warunki zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia czy rodzaj umowy. Po zebraniu wszystkich kluczowych informacji, bot przeszukuje kilkaset tysięcy ofert dostępnych w sieci i dopasowuje je do oczekiwań i umiejętności kandydata. Następnie może skontaktować się z dopasowanymi pracodawcami, by wrócić do kandydata z gotowymi spersonalizowanymi zaproszeniami na rozmowy kwalifikacyjne w tych firmach, które zadeklarowały chęć poznania go bliżej w kontekście swojej rekrutacji.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Zaprojektowany przez nas system automatyzuje poszczególne etapy rekrutacji: docieranie do kandydatów, screening, dopasowanie pracodawca-kandydat oraz preselekcję najlepszych kandydatów. Oferując niestandardowe i skuteczne narzędzie rekrutacyjne, wyprzedza konkurencję w dziedzinie komunikacji point-to-point, stanowiąc przeciwwagę dla przestarzałych technik HR oraz alternatywę dla kosztownego headhuntingu.

Główne problemy, jakie staramy się rozwiązać to:

1. Nieefektywne ogłoszenia rekrutacyjne – niedopasowanie oczekiwań obu stron oraz utrudniona komunikacja wymagań. Dodatkowym problemem jest brak jednolitego systemu nazewnictwa stanowisk (wg analiz Emplocity, w polskiej przestrzeni internetowej funkcjonuje obecnie ponad 100 tysięcy różnych nazw stanowisk).
2. Pomoc w rozwoju kariery zawodowej – bot rekomenduje popularne, jak również te mniej oczywiste kierunki rozwoju bazując na głębokiej analizie ponad 1 mln ścieżek zawodowych pracowników z różnych branż.
3. Długi czas procesów rekrutacyjnych – średni czas realizacji nowego procesu rekrutacyjnego w Polsce to 77 dni. Kandydaci nie poszukują aktywnie pracy, chociaż są otwarci na propozycje zmiany zawodowej, jeżeli headhunter zwróci się do nich bezpośrednio.
4. Brak odpowiednich kandydatów – 83% pracodawców deklaruje problem z znalezieniem kandydatów spełniających ich oczekiwania w zakresie doświadczenia i umiejętności.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Pomysł stworzenia nieszablonowego rozwiązania dedykowanego rekrutacji wyniknął z negatywnych doświadczeń na rynku pracy: początkowo dotyczących poszukiwania pracy, a z czasem – kandydatów do pracy. Proces ten dla obu stron bywa niejednokrotnie frustrujący, nieefektywny i bardzo czasochłonny. Kandydat poszukujący pracy staje przed wyzwaniem przeglądania setek ogłoszeń, dopasowywania swojego zgłoszenia do nie zawsze zrozumiałych wymagań, po czym niejednokrotnie nie dostaje nawet potwierdzenia, że jego zgłoszenie zostało przyjęte czy sprawdzone przez osobę zajmującą się rekrutacją.
Z drugiej strony rekruterzy w poszukiwaniu idealnego kandydata już na etapie preselekcji muszą szybko odrzucać zgłoszenia niespełniające podstawowych wymagań firmy i stanowiska oraz podejmować trafne decyzje, jak skutecznie dotrzeć do kandydatów pasywnych. Niedopasowanie wzajemnych oczekiwań niejednokrotnie prowadzi do wzrostu wzajemnej frustracji.
Naszym celem jest aktywizacja i transformacja rynku pracy. Emplocity redefiniuje zasady rynku pracy wprowadzając sztuczną inteligencję do rekrutacji. Nasza technologia wyręcza człowieka w żmudnych czynnościach, sprawiając, że Kandydaci i Pracodawcy w prosty i szybki sposób odnajdą to,czego szukają.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki z pogranicza uczenia maszynowego, Deep Learning i Big Data. W szczególności wykorzystujemy takie metody jak Modelowanie dynamiczne, Automatyczne planowanie (AP) wykorzystujące samouczący się algorym, uczenie ze wzmocnieniem i uczenie wspomagane oraz uczenie maszynowe oparte o grafy. Używamy zarówno biblioteki opensource, jak i autorskie rozwiązania.

Opisz swój projekt jednym słowem

emplobot

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

“Odwrócona rekrutacja” – bot staje się automatycznym asystentem i agentem kariery zawodowej kandydata, by szukać za niego pracy adekwatnej do posiadanych
umiejętności. Zdejmując z kandydatów najbardziej żmudne i frustrujące czynności związane przede wszystkim – z aplikowaniem, przyczynia się do poprawy efektywności
procesu rekrutacji dla obydwu uczestniczących w nim stron.