Wyzwanie społęczne: Smart living

INFOGMINA – INTERAKTYWNA PLATFORMA PARTYCYPACJI MIESZKAŃCÓW

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

InfoGmina stanowi dwukierunkowe narzędzie do komunikacji, w którym Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi oraz Urząd przekazuje mieszkańcom ważne informacje oraz komunikaty. System jest zarówno serwisem www jak i aplikacja mobilną, dzięki czemu każdy mieszkaniec na bieżąco ma dostęp do informacji. Łączy w jednym miejscu moduły tj.: Bezpieczna gmina, Budżet obywatelski, Konsultacje społeczne oraz Panel obywatelski (w budowie). Użytkownicy korzystający z komputerów, tabletów, telefonów mogą zgłaszać zdarzenia, projekty do budżetu obywatelskiego, wnioski o konsultacje społeczne, głosować na projekty, odbierać lokalne powiadomienia. Natomiast Jednostki Samorządowe i Jednostki Użyteczności Publicznej odbierają zgłoszenia, wnioski, generują raporty, przeprowadzają ankiety, wysyłają powiadomienia.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Inteligentne, rozwijające się miasta i gminy to rzeczywistość. Smart City to dziś nie tylko innowacyjne systemy i rozwiązania technologiczne ułatwiające zarządzanie miastem, ale również innowacyjne narzędzia do komunikacji z mieszkańcami, współtworzenia rozwiązań i wyzwalania w ludziach aktywności społecznej. System zawiera rozwiązania pozwalające na zbudowanie nowoczesnego miasta otwartego na pomysły mieszkańców i zaangażowanie obywateli w jego nieustanne usprawnianie. System powstał z myślą o mieszkańcach, w celu szybszej dwukierunkowej komunikacji. Mieszkańcy wprowadzają informację do systemu, a administrator publikuje ją na stronie www, która automatycznie pojawia się także w aplikacji mobilnej. Administratorzy strony mając dostęp do panelu mogą w każdej chwili komunikować się z mieszkańcami w prosty i szybki sposób.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Inspiracją do stworzenia systemu jest proste i szybkie dotarcie do mieszkańca w dużych jak i tych najmniejszych miastach. W obecnych czasach obieg informacji jest błyskawiczny, dlatego idąc na przeciw wyzwaniom stworzyliśmy system, dzięki któremu Mieszkańcy mają szybszy dostęp do informacji, dzięki skróconej drodze kontaktu z Urzędem. Mieszkańcy mają w końcu możliwość komentowania i wyrażania swojej opinii, co wyzwala w mieszkańcach większe zaangażowanie w życie i rozwój miasta, ale także reagowanie na incydenty i tworzenie nowoczesnego miasta. Natomiast z drugiej strony Administratorzy systemu zyskują czas i zasoby niezbędne do obsługi klienta, mogą szybciej reagować na niekorzystne sytuacje w okolicy co podnosi ich zaangażowanie w sprawy lokalne jak i jakość usług, co przekłada się na większa efektywność pracy. Często mieszkańcy wstydzą się angażować z życia miasta, nie mają czasu na składanie wniosków. Teraz, aby zaangażować się w swoje otoczenie wystarczy wejść na stronę lub pobrać aplikację i już.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Aplikacja webowa – do stworzenia aplikacji webowej użyty został popularny framework AngularJS na frontendzie dzięki czemu aplikacja jest aplikacją typu SPA (single page application). Uzyskaliśmy tym lepszy odbiór aplikacji jak i doznania w korzystaniu. Jako backend użyty został Zend Framework w wersji 2. System bazodanowy to najpopularniejszy MySQL. W aplikacji webowej użyto również Lazy Loadingu aby użytkownik nie musiał czekać zbyt długo na załadowanie się aplikacji, jak i żeby nie wczytywać nie używanych w danym momencie modułów aplikacji.
Aplikacja mobilna – oparta jest o popularne rozwiązanie cordova oraz ionic dzięki czemu mogliśmy przenieść część rozwiązań z aplikacji webowej na naszą aplikację mobilną. Komunikuje się ona z tym samym API z jakiego korzysta aplikacja webowa.

Opisz swój projekt jednym słowem

Synergia

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Zaangażowanie Mieszkańców w życie miasta bez wychodzenia z domu na drodze dwukierunkowej komunikacji.