Wyzwanie społęczne: Monitorowanie stanu zdrowia

Lifesfit

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

Lifesfit to osobista platforma do świadomego i kompleksowego zarządzania zdrowym stylem życia i ogólnym stanem zdrowia. Lifesfit wykorzystuje wiedzę naukową w dziedzinie aktywności fizycznej, żywienia i, do pewnego stopnia również medycyny, a także powszechnie dostępne technologie mobilne, by wspierać użytkowników w podnoszeniu jakości ich życia. Platforma i aplikacja webowa analizują i obrazują obecny stan zdrowia użytkownika oraz wskazują kroki jakie powinien podjąć, aby czuć się dobrze, dobrze wyglądać i przede wszystkim: być zdrowym. Lifesfit jest więc swego rodzaju GPSem, który pomaga użytkownikom wyjść z zakrętów na drodze do zdrowego stylu życia i zbudowania trwałych, zdrowych nawyków.
Fundamentem naszej platformy jest obiektywna ocena stanu zdrowia użytkownika i odpowiedni dobór wskazówek dalszego postępowania. Każdy człowiek ma inny ideał piękna, dobrego wyglądu, inaczej też definiuje dobre samopoczucie i zdrowie. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest sprowadzenie tych wszystkich subiektywnych wyobrażeń do jednego, obiektywnego mianownika, a więc rzeczowa ocena faktycznego stanu zdrowia (w Lifesfit nazywamy go „Potencjałem zdrowia”) oraz wyznaczenie wyzwań i celów dot. stylu życia, które pozwolą użytkownikom osiągnąć zarówno subiektywne cele indywidualne (lepszy wygląd i samopoczucie), jak i obiektywne cele zdrowotne, bez wywracania ich życia do góry nogami. Schemat działania usługi jest prosty: zbierz informacje – monitoruj – analizuj – planuj – wdrażaj.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Jesteśmy dzisiaj świadkami zderzenia 4 sił:
1) Epidemii chorób cywilizacyjnych,
2) Błyskawicznego rozwoju nowoczesnych technologii mobilnych,
3) Popularyzacji mody na bycie „fit” i wchodzenia zdrowia do mainstreamu,
4) Poszukiwania przez miliony ludzi na świecie wiarygodnych informacji oraz motywacji, niezbędnych do rozpoczęcia starań o poprawę swojego zdrowia.
NCDs – czyli przewlekłe choroby niezakaźne (z ang. non-communicable diseases ). Dla większości znane lepiej jako tzw. choroby cywilizacyjne. NCDs są przyczyną ok. 38 mln zgonów rocznie, czyli prawie 65% wszystkich zgonów na świecie. Lista chorób cywilizacyjnych jest długa, a na czele tej niechlubnej grupy stoją choroby układu krążenia, układu oddechowego, cukrzyca oraz nowotwory. Wszystkie powodowane są m.in. czynnikami behawioralnymi, związanymi z niezdrowym stylem życia (brak ruchu, zła dieta, stres, alkohol, papierosy).
Na szczęście, te zagrożenia są coraz powszechniej dostrzegane. Rozwija się moda na bycie „fit”. Zdrowe i aktywność stają popularne i mainstreamowe. Jednocześnie, codzienny natłok obowiązków i rosnące tempo życia sprawiają, że przeważająca większość ludzi nie tylko nie potrafi właściwie określić swoich celów „sylwetkowych”, czy zdrowotnych, ale również nie wie jak, nie narażając się na pogorszenie stanu zdrowia czy kontuzje, je zrealizować. Wiele osób rzuca się więc do uprawiania sportu lub do stosowania diety, bez odpowiedniej wiedzy, bo nie chce im się szukać informacji lub brakuje im na to czasu. Ci, którym się chce, pomocy szukają w Internecie. Problem w tym, że te ogólnodostępne informacje pochodzą z reguły z nieznanych źródeł i nie mają podstaw naukowych. Rodzi się więc szum informacyjny, wiele informacji jest sprzecznych i wzajemnie się wyklucza. W obliczu tego chaosu, wiele osób odpuszcza.
Ludzie potrzebują więc jasnych, sprawdzonych informacji na wyciągnięcie ręki (w przenośni i dosłownie). Na świecie jest już ponad 2 mld sztuk smartfonów, a do 2020r. ta liczba wzrośnie trzykrotnie. 32% posiadaczy smartfonów ma zainstalowaną min. 1 aplikację typu health/ fitness/ wellness, a 45% korzysta z takiej aplikacji codziennie. Co więcej, 50% użytkowników tych aplikacji deklaruje chęć skorzystania w przyszłości ze specjalnych urządzeń monitorujących zdrowie i aktywność.
Rozwiązanie powyższych problemów – zmiana stylu życia, leży w zasięgu ręki każdego z nas. Lifesfit to kompleksowe, oparte na naukowych podstawach narzędzie wspierające wczesną profilaktykę NCDs przy wykorzystaniu potężnego algorytmu diagnostyczno- analitycznego.
Lifesfit jest platformą dla zwykłych ludzi, którzy chcą zrobić dla siebie i swojego zdrowia coś dobrego. Lifesfit pomaga dokonywać dobrych wyborów, których rezultatem jest wdrożenie na stałe zdrowych nawyków.
Nasz dalekosiężny cel to: „healthy & fit society”.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Początki platformy sięgają 2012 roku, kiedy pomysłodawcy Lifesfit, Marian Stelmach i Jarosław Żbikowski, prowadzili pierwsze, bardzo ogólne dyskusje na tematy związane z aktywnością fizyczną i stylem życia różnych grup społecznych, oraz o tym, jak przekładają się one na obecny stan zdrowia ludzi na świecie. Zagadnienie to było im bardzo bliskie, gdyż w trakcie ich dotychczasowej kariery jako pracowników naukowych i dydaktycznych kilku uczelni wyższych w Polsce, mieli ciągłą styczność z tematyką szeroko rozumianej aktywności fizycznej i stylu życia społeczeństw. Z ich obserwacji oraz analizy wyników badań wynikało, że ludzie mają generalnie świadomość potrzeby prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, a jednak w większości nic z tym nie robią (podobnie jak w przypadku palenia papierosów – wszyscy dobrze wiedzą, jak bardzo jest to szkodliwe, ale ta wiedza z reguły nie przekłada się na realne działania i rzucenie nałogu).
Twórcy Lifesfit dostrzegli więc potrzebę stworzenia jakiegoś sposobu przekazania ludziom rzetelnych informacji o tym jak żyć zdrowo, co powinni robić (i w jakich ilościach), a czego nie, jakie są zagrożenia niedbania o zdrowie, i przede wszystkim w miarę „bezbolesnego” i nie nachalnego zaktywizowania społeczeństwa. Zdecydowali się więc na wzięcie aktywnego udziału w tym „przestrojeniu” społecznym, które jest jednak procesem długotrwałym, stopniowym i wymagającym dotarcia z informacjami do szerokich mas społecznych.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Od strony technicznej, jedynym całkowicie unikalnym rozwiązaniem zastosowanym w Lifesfit jest autorski algorytm służący do obliczania potencjału zdrowia użytkowników. Poza nim, Lifesfit opiera się na znanych, szeroko dostępnych rozwiązaniach, a więc platformie webowej i aplikacji mobilnej. Lifesfit oferuje również możliwość współpracy z nowoczesnymi urządzeniami peryferyjnymi do monitorowania aktywności fizycznej.
Minimalnym wymaganiem niezbędnym do korzystania z funkcjonalności platformy Lifesfit jest posiadanie smartfona z systemem iOS, Android lub Windows Phone wraz z zainstalowaną w nim darmową mobilną aplikacją Lifesfit, a także komputera z dostępem do Internetu.

Opisz swój projekt jednym słowem

Lifesfit

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Wyjątkowość Lifesfit kryje się w szeregu funkcjonalności platformy, dla których jednym wspólnym mianownikiem jest postawienie ZDROWIA w centrum uwagi. Ta cecha przejawia się m.in. w:
1. Naukowych podstawach – wiele stron internetowych poświęconych zdrowiu pozostawia wiele do życzenia pod względem jakości i pochodzenia publikowanych informacji. Podobne obawy dotyczą aplikacji mHealth, gdyż przy tworzeniu większości z nich nie byli zaangażowani naukowcy, lekarze, bądź inni specjaliści. Z tego względu, aplikacje te szerzą niesprawdzone naukowo i niewiarygodne informacje, tworząc na ich podstawie wybrakowane funkcjonalności. W skrajnych przypadkach mogą być przez to niebezpieczne dla użytkowników. Żaden z tych problemów nie dotyczy Lifesfit. Cała baza informacji oraz wszystkie algorytmy aplikacji stworzone zostały przez specjalistów w zakresie aktywności fizycznej, żywienia oraz oparte na wynikach badań naukowych.
2. Nadawaniu znaczenia zbieranym danym – na rynku istnieją dziś usługi pełniące rolę „kalkulatorów” służących wyliczaniu i poprawie pewnych parametrów użytkownika (np. tkanki tłuszczowej, zapotrzebowania energetycznego, BMI). Żadne z nich nie wskazują jednak dokładnego wpływu różnych wartości tych wskaźników na życie i zdrowie użytkownika. Są więc bardzo powierzchowne. Lifesfit to coś więcej niż „kalkulator”. To narzędzie, które pokazuje wymiar zdrowotny działań podejmowanych przez użytkowników (lub ich braku). Korzystając z Lifesfit użytkownik może zobaczyć, z jakimi chorobami grozi jego aktualny styl życia, oraz dowiedzieć się, jak te zagrożenia zminimalizować.
3. Obiektywna ocena stanu zdrowia – każdy zapytany dietetyk lub trener twierdzi, że jego klienci nie potrafią ocenić swojego stylu życia. Zawsze zaniżają ilość spożywanych kalorii, a zawyżają poziom aktywności fizycznej. Wykorzystując informacje dostarczone przez użytkownika oraz pomiary jego aktywności w ciągu dnia (przez krokomierz w telefonie lub trackery aktywności), Lifesfit jest w stanie obiektywnie ocenić stan zdrowia użytkownika i zasugerować takie zmiany, które będą dostosowane do jego aktualnego potencjału zdrowia.
Za pracę naszej platformy odpowiada autorski algorytm do wyliczania potencjału zdrowia użytkownika i innych wskaźników składających się na ten potencjał. Algorytm ten oparty został na najnowszych wynikach badań naukowych z obszaru medycyny, aktywności fizycznej, odżywiania, NCDs (niezakaźnych chorób przewlekłych), prowadzonych w kraju i na świecie, i opracowany w ramach projektu z Działania 8.1. POIG.