Wyzwanie społęczne: Smart living

MESSEO 4 smartCITY

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

MESSEO 4 smartCITY to aplikacja, dzięki której można wysyłać proste powiadomienia, wiadomości graficzne oraz ankiety i formularze o jednolitym formacie i wyglądzie, bez względu na to, z jakiego źródła pochodzą (np. SAP, SharePoint, poczta elektroniczna, własna aplikacja, itp.). Można je skalować automatycznie w celu przesłania informacji do tysięcy urządzeń mobilnych bez konieczności ingerencji w architekturę aplikacji.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Technologie informacyjne i komunikacyjne służą poprawie jakości, wydajności i interaktywności usług miejskich, obniżeniu kosztów działania i zużyciu zasobów oraz poprawie kontaktów między mieszkańcami a urzędem.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Chcielibyśmy by nasze miasta, w którym żyjemy, były bezpieczne, atrakcyjne, bardziej demokratycznie zarządzane a mieszkańcy społecznie zaangażowani.
Możliwość stworzenia prostego we wdrożeniu i użytkowaniu rozwiązania, które wykorzystując niezwykłą popularność mobilnych notyfikacji, przyczyni się choćby w części do realizacji ww. celów.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

MESSEO 4 smartCITY zostało stworzone z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Java i frameworku JavaScript – Angular JS oraz zewnętrznego silnika do dystrybucji masowych notyfikacji mobilnych, Google Firebase Cloud Messaging.

Opisz swój projekt jednym słowem

POROZUMIEWANIE SIĘ

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

MESSEO WEB APP, rozszerzenie funkcjonalności platformy mobilnej MESSEO. Aplikacja w unikalny sposób rozwija funkcjonalność mobilnych notyfikacji. Rozbudowane graficznie powiadomienia, wiadomości ad-hoc lub ankiety mogą być bardzo szybko i łatwo przygotowane przez osoby po krótkim przeszkoleniu, bez konieczności integracji z innymi systemami organizacji – np. w celu promocji usług i wydarzeń, powiadomienia o lokalnych wyłączeniach prądu, potencjalnych zagrożeniach, itp. Wiadomości te mogą być wysyłane do grup potencjalnie zainteresowanych osób, wg. tematycznych subskrypcji (np. kultura, sport,…), lokalizacji, zameldowania, zamkniętych grup użytkowników (np. straż miejska), itp.