Wyzwanie społęczne: Smart living

Mobilne laboratorium analiz DNA

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

NEXBIO jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w analizach molekularnych służących wczesnemu wykrywaniu chorób zagrażających uprawom. Firma oferuje obecnie unikalne w skali globalnej panele testów genetycznych wykrywające patogeny zbóż.
W efekcie można zapobiegać rozwojowi chorób upraw poprzez celowy dobór środków ochrony roślin. Takie rozwiązanie jest tańsze, skuteczniejsze i bardziej ekologiczne, gdyż powoduje mniejsze zużycie pestycydów, do tego wyłącznie takich, które zwalczają faktycznie istniejące zagrożenie.
Pracujemy także nad rozwiązaniem w postaci przenośnego modułu analiz DNA, w formule lab-on-chip, który umożliwiałby przeprowadzenie takich badań w warunkach polowych, bez udziału laboratorium.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Wielkim wyzwaniem globalnym dla rolnictwa będzie wyprodukowanie wystarczająco dużej ilości żywności, aby wystarczyła do wykarmienia rosnącej liczby ludności. Według szacunków naukowców, w ciągu następnych dwóch dekad zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o blisko 30%.
Większe zapotrzebowanie na żywność oznacza zarazem stosowanie na coraz szerszą skalę przemysłowych metod produkcji żywności, w tym zużycia pestycydów, które niekorzystnie działają na nasz organizm, a także na cały ekosystem.
Czy zatem stoimy przed dylematem: dużo żywności, ale niezdrowej; czy zbyt mało żywności, choć zdrowej?
Wierzmy, że nie. Jesteśmy przekonani, że możemy zarazem produkować więcej żywności i to takiej, która jest zdrowa, nieskażona nadmiarem chemii lub toksyn produkowanych przez szkodliwe mikroorganizmy.
Dlaczego jednak tak się nie dzieje? Obecnym problemem jest brak narzędzi diagnostycznych umożliwiających wykrywanie chorób roślin we wczesnym stadium. Dokonywana ocena ma charakter wizualny i obejmuje etap, w którym pojawiają się wyraźne symptomy choroby. Ocena taka, oprócz tego, że dokonywana w późnym stadium jest obarczona dużą dozą niepewności i arbitralności.
W związku z tym dobór środków ochrony roślin odbywa się nieco na wyrost – używane jest szersze spektrum pestycydów i do tego w większej ilości. Z kolei dane w oparciu o które podejmowana jest decyzja o stosowaniu konkretnych środków opierają się głównie na analizie historycznej map zagrożeń.
Chcemy to zmienić. Nasze metody diagnostyczne opierają się o analizę DNA patogenów przeprowadzaną jeszcze zanim pojawią widoczne ślady choroby. W efekcie możliwe jest wcześniejsze stwierdzenie rodzaju zagrożeń na uprawach i zapobieganie ich rozwojowi.
Dzięki wiedzy o obecnych na polu patogenach rolnicy mogą wybierać tylko te środki ochrony roślin, które zwalczają rzeczywiście stwierdzone zagrożenia.
Przenośny analizator DNA, wykrywający zagrożenia upraw – łatwy w obsłudze, tani i przez to powszechny – będzie rewolucyjnym narzędziem, które pomoże rolnikom zoptymalizować ochronę roślin, a nam wszystkim da więcej zdrowej żywności.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Inspiracją dla podjęcia prac nad tym wyzwaniem były prowadzone przez założycieli firmy wieloletnie badania naukowe w dziedzinie badania patogenów zbóż oraz równoczesne weryfikowanie zdobyczy nauki z praktyką stosowaną w rolnictwie. NEXBIO zrodziło się z chęci wprowadzenia badań DNA “pod strzechy” w obszar, w którym wciąż jeszcze istnieje deficyt innowacji, a który mógłby skorzystać z nowoczesnej nauki w sposób wyjątkowy – do rolnictwa.
Kolejnym krokiem był projekt naukowy LIDER sfinansowany z granty NCBiR, a następnym powołanie firmy NEXBIO.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Nasze rozwiązanie wykorzystuje zarówno istniejące już i dostępne na rynku technologie (np. PCR), jak też modyfikuje i adaptuje inne rozwiązania stosowane w zakresie izolacji DNA, amplifikacji oraz detekcji materiału organicznego. Opracowaliśmy i zwalidowaliśmy szereg autorskich testów wykrywających patogeny roślin. Z uwagi na fakt, że część rozwiązań będzie chroniona patentami na obecnym etapie nie chcemy bardziej szczegółowo opisywać technologii.

Opisz swój projekt jednym słowem

Rewolucyjny

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Przenośny analizator DNA, wykrywający zagrożenia upraw będzie rewolucyjnym narzędziem, które pomoże rolnikom zoptymalizować ochronę roślin, a nam wszystkim da więcej zdrowej żywności. Jego podstawowe zalety to:
• upowszechnienie metod molekularnych do ochrony upraw,
• wyprowadzenie analiz DNA z laboratorium na pole,
• zmniejszenie kosztów analiz,
• łatwość obsługi urządzenia.