Wyzwanie społęczne: Monitorowanie stanu zdrowia

OncoWay

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

Pomysł na stworzenie systemu dla pacjentów onkologicznych OncoWay powstał w wyniku prac na aplikacją HospiCare – aplikacją usprawniającą funkcjonowanie domowych hospicjów dla dzieci. HospiCare jest projektem społecznym, który stał się „kołem napędowym” oraz inspiracją dla rozwoju narzędzi ułatwiających życie z chorobą przewlekłą. OncoWay to dziennik choroby on-line. Służy do monitoringu i kontroli choroby. W 100% zastępuje segregator z papierową dokumentacją medyczną oraz umożliwia zdalny i szybki kontakt z lekarzem. Z OncoWay terapia staje się bardziej skuteczna i bezpieczna.
OncoWay to system on-line dla lekarzy przygotowany do monitoringu i zdalnej kontroli pacjentów onkologicznych leczonych ambulatoryjnie, co wg badań umożliwia przedłużenie życia średnio o 5 miesięcy. Doświadczenie życiowe, społeczne oraz wypracowane w związku z pracami nad HospiCare umożliwiły naszemu zespołowi przygotowanie narzędzia dedykowanego wymaganiom i potrzebom pacjentów onkologicznych. Projekt jest komercyjny, a przychody uzyskane w wyniku sprzedaży systemu wesprą utrzymanie HospiCare i umożliwią kontynuację projektu społecznego w Polsce.

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

W Polsce każdego roku odnotowuje się ok. 180 000 nowych przypadków zachorowań na nowotwory. Choroba jest przewlekła i wymaga stałego nadzoru nad procesem leczenia, szybkiego i stałego kontaktu z zespołem medycznym, wsparcia psychoonkologicznego oraz w wielu przypadkach rehabilitacji. W wyniku naszego doświadczenia w pracy nad aplikacją HospiCare oraz w wyniku przeprowadzonych wywiadów z pacjentami onkologicznymi i lekarzami zdiagnozowaliśmy podstawowe potrzeby pacjenta przewlekle chorego. Główną potrzebą dla pacjenta zdiagnozowanego z chorobą onkologiczną stanowi kontakt z lekarzem, rozproszona dokumentacja medyczna oraz brak narzędzi upraszczających codzienny monitoring symptomów choroby, przyjmowania olbrzymich ilości leków, chemioterapii, radioterapii oraz innych terapii. Dla lekarzy każde rozwiązanie ułatwiające stały monitoring nad pacjentem przebywającym w domu to uproszczenie procesu leczenia, oszczędność czasu oraz realne korzyści przekładające się na wydłużenie życia oraz komfort życia pacjentów. OncoWay odpowiada na te potrzeby – umożliwia dostęp do wszystkich informacji o chorobie pacjenta, w tym dokumentacji. Umożliwia szybki kontakt z lekarzem oraz daje dostęp do funkcjonalności monitorowania symptomów choroby, bólu oraz kalendarzy leków i terapii z przypomnieniami. Umożliwia również analizę danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, reakcji oraz szybkiej odpowiedzi w przypadku nurtujących pytań i wątpliwości.

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Inspiracją dla projektów prowadzonych przez AppiCare jest doświadczenie życiowe. Pomysł na stworzenie aplikacji HospiCare ułatwiającej kontakt i opiekę nad pacjentem hospicyjnym w warunkach domowych zrodził się z realnej, życiowej potrzeby. Alicja – córeczka Elizy Kugler, wspóltwórczyni AppiCare, od 2009 roku przebywa pod opieką hospicjum. Codzienne wyzwania opieki nad pacjentem przewlekle chorym oraz codzienna walka o komfort i jakość życia z chorobą to główny motywator dla pracy całego naszego zespołu. HospiCare jest projektem społecznym, darmowym dla domowych hospicjów dziecięcych w Polsce. Jednak by utrzymać projekt oraz wesprzeć inne grupy pacjentów zdecydowaliśmy się na stworzenie podobnych narzędzi, dedykowanych innym grupom pacjentów. OncoWay to dedykowana aplikacja dla pacjentów onkologicznych, a wybór tej grupy pacjentów jest spowodowany olbrzymią potrzebą wsparcia pacjenta onkologicznego. “Tsunami” zachorowań oraz liczba pacjentów potrzebujących wsparcia jest zatrważająco wysoka i ciągle rośnie. Motywacją do prac nad OncoWay są również wyniki badań, które potwierdzają że wyłącznie stały monitoring choroby może wydłużyć życie pacjenta o 5 miesięcy. Dla nas najważniejsze jest ułatwienie życia z chorobą i wsparcie procesu leczenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Wykorzystujemy technologię web responsive, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z systemu on-line na wszystkich platformach: komputerach, tabletach i smartfonach. Umożliwia to stworzenie bezpiecznego oraz ogólnie dostępnego systemu dla użytkowników w różnym wieku i z różnymi umiejętnościami.

Opisz swój projekt jednym słowem

komfort

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Produkt jest dedykowany pacjentowi onkologicznemu i odpowiada na potrzeby charakterystyczne dla opieki nad pacjentem walczącym z chorobą nowotworową. Produkt “szyty na miarę” oraz odpowiadający na wyzwania związane z monitoringiem choroby nowotworowej pacjentów przebywających w domach.