Wyzwanie społęczne: Smart living

System digitlizacji danych IC Pen – technologia długopisów cyfrowych

Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt:

System digitalizacji danych IC Pen sprawia, że naturalna czynność pisania na kartce papieru za pomocą długopisu cyfrowego pozwala na jednoczesne archiwizowanie danych w komputerze. Głównymi odbiorcami naszego rozwiązania są pracownicy i beneficjenci służby zdrowia oraz opieki społecznej. Staramy się wspierać personel medyczny w ich codziennej pracy tak, aby jak najwięcej czasu mogli poświęcić swoim pacjentom i podopiecznym. Jest to możliwe dzięki naszemu systemowi IC Pen wykorzystującemu długopisy cyfrowe m. in. do sporządzania dokumentacji medycznej. Technologia długopisów cyfrowych pozwala na jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów i ich elektronicznych odpowiedników. Aby automatycznie digitalizować dane spisywane ręcznie, niepotrzebne są skanery lub tablety, które wydłużają czynności administracyjne kosztem m. in. kontaktu z pacjentem. Co więcej posługiwanie się długopisem cyfrowym nie zmienia codziennych przyzwyczajeń – może go używać każdy bez względu na wiek, status społeczny czy krąg kulturowy. Ważną funkcjonalnością jest podpis biometryczny, który jest zbierany przy użyciu długopisu cyfrowego i który sprawia, że podpisany dokument jest wązny prawnie również w formie elektronicznej. Może być on również umieszczony w bazie danych jako referencja, co umożliwia wykorzystanie go do automatycznej weryfikacji klienta przy autoryzacji transakcji lub podpisywaniu kolejnych dokumentów (szczególnie istotne w branży finansowej – IC Pen wdrożony pilotażowo w PKO BP).

W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

Technologia IC Pen łączy korzyści świata analogowego – długopisu i kartki papieru – ze światem cyfrowym, który coraz bardziej przenika nasze życie codzienne.
Co więcej, długopisy cyfrowe oraz system digitalizacji danych IC Pen pozwalający na kompleksową analizę zebranych danych oraz eksport/integrację do istniejących już systemów, generują realne oszczędności związane z eliminacją etapów obiegu dokumentów (takich jak: przepisywanie, skanowanie, logistyka archiwizacji, przechowywanie).

Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

Misję IC Solutions można w dwóch słowach określić przez Invisible Computing (IC), czyli sprawienie, aby korzystanie z komputera stało się niezauważalne. Naszą wizją jest tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych, które zmieniają świat analogowy na cyfrowy w sposób nieodczuwalny. Bazując na naszych doświadczeniach, wysoka technologia to taka, po którą może sięgnąć każdy, nie jest tylko dla wybranych. Dzięki takiemu spojrzeniu, użytkownikami naszego rozwiązania może być poznański personel medyczny, warszawscy opiekunowie socjalni, gdańscy badacze z Instytutu Morskiego, ale również międzynarodowi obserwatorzy OBWE, którzy wyjeżdżają na misje w różne zakątki świata i przy pomocy naszej technologii wypełniają raporty, oceniając czy przeprowadzane wybory są demokratyczne.
Rozwijając nasze projekty dążymy do tego, aby obsługa systemów i narzędzi informatycznych faktycznie ułatwiała pracę i życie codzienne, a nie była przeszkodą i barierą w realizowaniu kluczowych zadań (w przypadku lekarzy i opiekunów społecznych będzie to leczenie i opieka nad pacjentami).

Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu

Technologia IC Pen wykorzystuje unikatowy wzór kropek, który jest drukowany na każdej kartce przez dowolną drukarkę laserową (600 dpi). Wbudowana w długopi kamera CCD sczytuje kropki z tła z częstotliwością 50-100 klatek na sekundę. Każda taka klatka pozwala na precyzyjne określenie położenia długopisu, a ich ciąg niesie informacje o tym co, gdzie i w jakim czasie zostało napisane.

Opisz swój projekt jednym słowem

digitalizacja

Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu?

Technologia IC Pen zachwyca przede wszystkim tym, że nie zmieniając naturalnych przyzwyczajeń i zrozumiałego dla wszystkich procesu – nanoszenia danych długopisem na kartkę papieru – zapewnia zarządzanie dokumentami w sposób elektroniczny. Łączy w sobie zalety tradycyjnego pisania długopisem z korzyściami wynikającymi z elektronicznym obiegiem dokumentów.