Proszę załączyć zdjęcie portretowe

*Zgłaszasz się jako:

*Imię i nazwisko:

*Data urodzenia:

*Adres zamieszkania: Państwo, miasto

*Nazwa zespołu:

*Imię i nazwisko (główny kontakt):

*Data urodzenia:

*Adres zamieszkania: Państwo, miasto

*Proszę załączyć:

Zeskanowany wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
dla Uczestników prowadzących działalność gospodarczą

LUB

Proszę załączyć zeskanowany aktualny wyciąg z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy
dla Uczestników będących spółką prawa handlowego).

WGRAJ

*Nazwa firmy:

*Strona www firmy:

*Adres siedziby firmy (państwo, miasto):

*Liczba osób zatrudnionych w Twojej firmie:

*Jesteś klientem UPC?

*Adres e-mail:

*Numer telefonu:

*Proszę załączyć zdjęcie portretowe:

* Typ pliku (rozszerzenie): JPG, JPEG lub PNG
* Maksymalne wymiary zdjęcia: 1024px
* Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB

WGRAJ

Twoje rozwiązanie

*Jak nazywa się rozwiązanie/produkt zgłaszane do programu? (100)

*Jakiego wyzwania społecznego dotyczy Twoje rozwiązanie?

*Krótko opisz swoje rozwiązanie/produkt: (1500)

*Opisz swój projekt jednym słowem:

*W jaki sposób Twoje rozwiązanie/produkt stanowi odpowiedź na wybrane wyzwanie społeczne?

*Co cię zainspirowało i dlaczego postanowiłaś/eś zająć się akurat tym wyzwaniem społecznym?

*Jaka jest jedna, najbardziej ekscytująca cecha Twojego projektu (300-400 wyrazów)?

O technologii

*Proszę opisać technologię wykorzystaną do opracowania swojego rozwiązania/produktu (400)

Twój model biznesowy

*Jaka jest publiczność docelowa i na jakie dotyczące ich wyzwanie odpowiada Twoje rozwiązanie/produkt?

*Czym Twoje rozwiązanie/produkt różni się od innych dostępnych obecnie na rynku?

*Jaka jest Twoja przewaga konkurencyjna? (1500)

*Jaki jest koszt produkcji Twojego rozwiązania/produktu?

*Jakie są planowane źródła dochodów (jakie źródła finansowania zasilają/zasilą twoją firmę?)

Plany rozwoju

*Jakie masz plany dotyczące rozwoju produktu/usługi na najbliższe 12 miesięcy?

*Co chcesz osiągnąć w tym czasie?

Twoja motywacja

*Dlaczego postanowiłaś/eś wziąć udział w Digital Imagination Challenge? (300)

*W jaki sposób dowiedziałaś/eś się o programie [obowiązkowo* proszę zaznaczyć pole]

Załączniki

*Proszę załadować do 5 zdjęć:

* Typ pliku (rozszerzenie): JPG, JPEG lub PNG
* Maksymalne wymiary zdjęcia: 1024px
* Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB

WGRAJ

*Proszę załadować prezentację wideo swojego produktu (Youtube / Vimeo link tylko):

Adres URL projektu:

Przed wysłaniem zgłoszenia

Niniejszym oświadczam, że:

Opisany powyżej produkt/usługa nie narusza praw żadnych osób i nie jest wynikiem nieuczciwej konkurencji
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez UPC Polska w konkursie bez ograniczeń terytorialnych czy czasowych w środkach masowego przekazu.
Zgadzam się na przekazywanie przez Organizatora konkursu, UPC, do środków masowego przekazu informacji o zasadniczej koncepcji mojego Pomysłu.
Zatwierdź

Sorry, there was an error submitting your solution.